Powstała Lokalna Grupa Działania

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lub. 6 gmin z terenu powiatu oraz stowarzyszenia pozarządowe utworzyły Lokalną Grupę Działania “Roztocze Tomaszowskie”. Wybrano Zarząd, Radę i Komisję Rewizyjna LGD. W skład Grupy weszły gminy: Bełżec, Krynice, Lubycza Królewska, Susiec, Tarnawatka i Gmina Tomaszów Lub. Prezesem Zarządu LGP została Ewa Piwko Witkowska- reprezentująca tomaszowski oddziału Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, wiceprezesem wybrano Waldemara Milera-przedstawiciela gminy Tomaszów, sekretarzem Piotr Wójtowicz- reprezentujący Stowarzyszenie “Czajnia” a członkami Zarządu zostali: Andrzej Adamek-wójt gminy Bełżec, Kazimierz Marynicz-prywatny przedsiębiorca, Krystyna Przybysz- KGW Lubycza Królewska, Jerzy Głąb – wójt gminy Lubycza Król., Janusz Bałabuch- wójt gminy Krynice, Maria Smoląg- KGW Krynice, Tomasz Machalski-OSP Łuszczacz, Franicszek Kawa- wójt gminy Susiec, Piotr Pasieczny-wójt gminy Tarnawatka, Robert Kuźniarz- Zarząd Powiatowy ZMW, Marcin Rechulicz- Prezes Agencji Rozwoju Roztocza, Michał Basiński- Lokalna Organizacja Turystyczna. Przewodniczącym Rady Lokalnej Grupy Działania został Jan Wójtowicz Wicestarosta Tomaszowski- reprezentujący Lokalną Organizację Turystyczną a wiceprzewodniczącymi Helena Olchawa- przewodnicząca Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Tarnawatka i Antoni Wawryca-wójt gminy Tomaszów Lub.. Grupa opracuje strategię działania i będzie występować z wnioskami o dotacje unijne na realizację zadań ujętych w strategii, zamierza organizować seminaria, szkolenia, festiwale, targi, prowadzić działalność promocyjną, wspierać osoby niepełnosprawne.