Doradzą nauczycielom

W dniu 31 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lub. odbyło się spotkanie dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu tomaszowskiego poświęcone utworzeniu systemu doradztwa metodycznego dla nauczycieli. Władze Powiatu reprezentowali Sekretarz Stanisław Cisło oraz Dyrektor Wydziału Oświaty Mieczysław Watrak. Prezentację proponowanego systemu doradztwa metodycznego w powiecie dokonali dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Zamościu Tomasz Zieliński oraz dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doradztwa Nauczycieli Bogdan Leszczuk. Założenia tworzonego w powiecie tomaszowskim systemu doradztwa przewidują powołanie doradców metodycznych z wszystkich przedmiotów objętych egzaminami zewnętrznymi a także z wychowania przedszkolnego. Ustalono, że Powiat Tomaszowski oddeleguje do pracy w charakterze doradców 4 nauczycieli, gmina Łaszczów 3 nauczycieli a pozostałe gminy i miasta wytypują po 1 osobie. Na kolejnym spotkaniu, które odbędzie się w dniu 7 lutego 2008r. zostanie uzgodniona ostateczna lista nauczycieli, którym zostaną powierzone funkcje doradców metodycznych. Koszty funkcjonowania doradców metodycznych ponosić będą solidarnie samorządy, które przystąpią do tworzonego systemu.