Zakończona modernizacja

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Lub.odbył się uroczysty odbiór inwestycji prowadzonej od kilku miesięcy, ktorej efekt rzeczowy nastąpił w grudniu br. W wyniku przeprowadzonej termomodernizacji obiektów szkoły i internatu wykonano docieplenie budynków, izolację, opaskę odwadniającą i nową elewację.Środki na ten cel Zarząd Powiatu uzyskał z preferencyjnej(umarzalnej w 30%) pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska(637 tys.zł), dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej(101tys.zł), a także ponad 250 tys. przeznaczono na ten cel z budżetu Powiatu. Na uroczystość przybyli poseł na Sejm RP Mariusz Grad i Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie Andrzej Gajek. Władze Powiatu reprezentowali Przewodniczący Rady Powiatu Jan Dawidowski, Wicestarosta Tomaszowski Jan Wójtowicz oraz Sekretarz Powiatu Stanisław Cisło.