X Sesja III Kadencji Rady Powiatu

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lub. odbyła się X Sesja III kadencji Rady Powiatu. Na początku obrad radni wysłuchali informacji Starosty Jan Kowalczyka z wykonania uchwał z poprzedniej sesji oraz z działalności Zarządu Powiatu. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Andrzej Wiśniewski przedstawił informację z wykonania zadań w zakresie inwestycji i remontów dróg powiatowych oraz aktualnego ich stanu. Wartość wykonanych prac w zakresie przebudowy i robot wzmacniających nawierzchnię wyniosła ponad 8,5 mln zł. Zarząd prowadził też remonty cząstkowe, roboty związane z odwodnieniem dróg, oznakowaniem, utrzymaniem mostów, zadrzewienia oraz utrzymaniem zimowym. Rada Powiatu jednomyślnie przyjęła informację z wykonania zadań przez ZDP. W dalszej części obrad Rada uchwaliła program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008 roku, ustaliła najniższe wynagrodzenie zasadnicze oraz wartość jednego punktu dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach oraz ustaliła regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia. W ramach odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych głos zabrał dyrektor SP ZOZ Andrzej Kaczor, który przedstawił sytuację placówki w zakresie zabezpieczenia dyżurów lekarskich od 1 stycznia 2008 r. Zdaniem dyrektora Kaczora na pełne zabezpieczenie dyżurów wynikających z nowego czasu pracy lekarzy należałoby zatrudnić dodatkowo 25 medyków. Wszystko zależy od lekarzy czy zgodzą się na zwiększenie ustalonego przez ustawę czasu pracy. Aktualnie w SP ZOZ zatrudnionych jest 73 lekarzy a od 1 stycznia 2008r. dyrektor zapowiedział zatrudnienie 4 nowych specjalistów oraz 1 magistra ratownictwa medycznego.