Rozmowy o kształceniu

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lub. 12 grudnia br.odbyło się spotkanie dotyczące współpracy organów prowadzących szkoły ponadgimnazjalne i gimnazja oraz Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie dostosowania kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu tomaszowskiego do potrzeb rynku pracy. W spotkaniu uczestniczyli Wicestarosta Tomaszowski Jan Wójtowicz, Sekretarz Powiatu Stanisław Cisło, Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego Mieczysław Watrak i jego zastępca Janusz Frykowski, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Zofia Swatowska wraz ze swoimi współpracownikami. Obecni byli przedstawiciele władz samorządowych miast i gmin, dyrektorzy szkól i gimnazjów. W trakcie spotkania przedstawiono aktualny system kształcenia i bazy oświatowej szkół dla których samorząd powiatowy jest organem prowadzącym. Uczestnicy spotkania wysłuchali informacji o czynnikach decydujących o dokonaniu wyboru przez młodzież kierunku swojej edukacji oraz o sytuacji młodzieży na tomaszowskim rynku pracy w kontekście potrzeb rynku lokalnego. Na zakończenie spotkania wszyscy jego uczestnicy zapoznani zostali z elektroniczną wersją rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych.