Orły dla najlepszych

Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk uczestniczył w Warszawie we wręczeniu nagród “Orzeł Agrobiznesu”, które otrzymały m.inn. dwie firmy z naszego powiatu: Zakłąd Mleczarski w Łaszczowie oraz Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Hopkiem. Nagroda przyznawana jest już od dwudziestu lat przez Firmę EMSza sukces rynkwy firmy z branży rolno-spożywczej i jej otoczenia.W roku bieżącym Orłom Agrobiznesu patronował wicemarszałek Sejmu Jarosław Kalinowski a przewodniczącym kapituły nagrody był poseł na Sejm RP Franciszek Jerzy Stefaniuk. Starosta Jan Kowalczyk podczas gali ręczenia nagród otrzymał honorowy laur Promotora Orłów Agrobiznesu.