Obradował Zarząd Powiatu

W Starostwie Powiatowym odbyło się 18 grudnia posiedzenie Zarządu Powiatu, któremu przewodniczył Starosta Jan Kowalczyk. Zarząd przyjął zasady realizacji robót na drogach powiatowych z udziałem samorządów terytorialnych oraz wysłuchał informacji o stanie prawnym własności gruntów ujętych w planie budowy i przebudowy dróg powiatowych. Zarząd przyjął również informację dotyczącą sporządzania projektów organizacji ruchu na drogach powiatowych. W dalszej części obrad Zarząd podjął uchwały w sprawach wyrażenia zgody na likwidację gospodarstwa pomocniczego przy Zespole Szkół Nr 3 w Tomaszowie Lub., powołał Radę Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Tomaszowie Lub., ustalił rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu tomaszowskiego oraz udzielił pomocy finansowej gminie Tyszowce. Zarząd przygotował także projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad ostatniej w tym roku Sesji Rady Powiatu, która odbędzie się 28 grudnia 2007 roku.