Dary dla Polaków z Żółkwi

Ponad tonę produktów żywnościowych zawieźli do Żółkwi pracownicy Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim. Akcję zbiórki darów zorganizowano już po raz szósty. Na apel Starosty Jan Kowalczyka i Komendanta Hufca ZHP Andrzeja Dziuby odpowiedziało kilkanaście firm i przedsiębiorstw z terenu powiatu. Żywność dostarczona została do parafii Św. Wawrzyńca, której proboszczem jest ksiądz Bazyli Pawełko. Jeszcze przed świętami pomoc otrzymają najbardziej potrzebujący parafianie, z których większość ma polskie korzenie. W imieniu proboszcza i parafian z kościoła Świętego Wawrzyńca serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc Zakładowi Przetwórstwa Mięsnego Wrębiak-Witkowski, Zakładowi Przetwórstwa Mięsnego Zubrzycki-Zieliński, RSP Hopkie, Zakładowi Mleczarskiemu w Łaszczowie, Tomaszowskiej Spółdzielni Mleczarskiej, Firmie SVZ Poland, Młynowi Pana Rybaczyńskiego, Hurtowni Pana Dariusza Romańczuka, Hurtowni Pana Adama Ryściuka, Firmie Stan-Rom, Panu Andrzejowi Miazga sadownikowi ze Steniatyna.