Budżet na 2008 rok uchwalony

Rada Powiatu w Tomaszowie Lubelskim na ostatnim w 2007 roku posiedzeniu uchwaliła budżet na rok następny. Radni podjęli uchwałę budżetową 19 głosami “za”, przy jednym głosie wstrzymującym się radnego Samoobrony Edwarda Żuka. Dochody Powiatu w roku 2008 wyniosą 50 mln 440 tys. zł a wydatki 56 mln 465 tys.zł. Na deficyt w wysokości 6 mln 25 tys. zł składają się: rezerwa na zabezpieczenie kredytów SP ZOZ oraz udział własny Powiatu w zaplanowanych inwestycjach drogowych i oświatowych. Rada uchwaliła też statut Specjalnego Ośrodka Wsparcia w Tyszowcach, zmiany w budżecie roku 2007 oraz przyjęła plany pracy Rady i Komisji Stałych na rok 2008. Na zakończenie obrad radni oraz zaproszeni goście, wśród których byli m.inn. tomaszowscy księża dziekani , podzielili się opłatkiem oraz wysłuchali kolęd w wykonaniu uczennic i uczniów z Zespołu Szkól Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim.