Wybrano władze LOT „Roztocze”

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lub. 6 listopada br.odbyło się Walne Zebranie Założycieli Lokalnej Organizacji Turystycznej “Roztocze”. Członkowie LOT wybrali władze Stowarzyszenia- Zarząd i Komisję Rewizyjną. Prezesem Stowarzyszenia LOT został wybrany Jan Wójtowicz- Wicestarosta Tomaszowski . Wiceprezesami wybrano: Jacka Sikorę-właściciela firmy “Jacker” i Andrzeja Kudlickiego -szefa firmy “Quand”. Sekretarzem Zarządu LOT-u został Michał Basiński ze Stowarzyszenia NIWA a skarbnikiem Franciszek Kawa-wójt Gminy Susiec. W składzie 7-osobowego Zarządu są również Stanisław Woś- burmistrz Narola i Adam Gmiterek- właściciel firmy “Narpol”. Podczas Walnego Zebrania wybrano również Komisję Rewizyjną, którą tworzą: przewodniczący Zbigniew Naklicki-przedsiębiorca prywatny z Suśca, Krzysztof Łagowski-prezes Stowarzyszenia Agroturystycznego w Suścu i Janusz Bałabuch-wójt Gminy Krynice. Siedziba Stowarzyszenia LOT znajdować się będzie w Hotelu Laureat w Tomaszowie Lub.