Tomaszowskie Forum Gospodarcze

Lubelska Fundacja Rozwoju- Agencja Rozwoju Regionalnego Oddział w Tomaszowie Lub.była głównym organizatorem Tomaszowskiego Forum Gospodarczego. Władze Powiatu reprezentowane były przez Starostę Jana Kowalczyka i Wicestarostę Jana Wójtowicza. Forum  odbyło się 16 listopada br. W trakcie Forum jego uczestnicy dowiedzieli się o możliwościach uzyskiwania pomocy finansowej z Unii Europejskiej. Plany rozwoju Powiatu Tomaszowskiego przedstawił uczestnikom konferencji Wicestarosta Jan Wójtowicz.
W obradach uczestniczył też poseł na Sejm RP Wojciech Żukowski.