Spotkanie Lokalnej Grupy Działania

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lub. z udziałem wicestarosty Jana Wójtowicza odbyło się spotkanie Lokalnej Grupy Działania. W spotkaniu uczestniczyli wójtowie oraz przedstawiciele gmin Bełżec, Tarnawatka, Krynice, Lubycza Król. Susiec i Tomaszów Lub. Założenia funkcjonowania lokalnej grupy działania, podstawy prawne i korzyści płynące z powstania takiej grupy przedstawił pan Kazimierz Wojtowicz-animator Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Zamościu. Ustalono, że jeszcze przed świętami odbędzie się zebranie założycielskie Lokalnej Grupy Działania.