Posiedzenie Zarządu Powiatu

W dniu 14 listopada br. odbędzie się posiedzenie Zarządu Powiatu W porządku obrad przewidziano m.inn. podjęcie uchwał w sprawach projektu budżetu powiatu na 2008 rok oraz wyznaczenie reprezentanta Powiatu Tomaszowskiego do Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Roztocza Sp. z o.o. Zarząd przygotuje również projekty uchwał Rady Powiatu, które będą przedmiotem obrad na najbliższej Sesji.