Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

W Starostwie Powiatowym pod przewodnictwem Starosty Jan Kowalczyka obradował Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. Na posiedzeniu obecni byli m.inn. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Dawidowski, Prokurator Rejonowy Jerzy Piechnik, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Stanisław Kielech, zastępca Komendanta Powiatowego Policji Mirosław Kiecak. Tematem obrad Komisji była informacja z realizacji zadań z patologiami społecznymi w I pólroczu 2007 roku, ze szczególnym uwzględnieniem patologii wśród młodziezy oraz informacja o nowo wprowadzonej ustawie “O zarządzaniu kryzysowym”.
Komisja przyjęła wnioski i zalecenia w zakresie działań zapobiegających patologiom wśród młodzieży dla placówek oświatowych i instytucji powiatowych.