Otwarcie Ośrodka Wsparcia

W siedzibie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy ulicy Słowackiego w Tomaszowie Lubelskim uruchomiono nową placówkę- Ośrodek Wsparcia dla osób z upośledzeniem umysłowym. Powiat Tomaszowski ogłosił konkurs na prowadzenie takiej placówki a wygrał go Ośrodek, którego dyrektorem jest pani Stanisława Raczkiewicz. Na uroczyste otwarcie Ośrodka Wsparcia przybyły władze Powiatu: Jan Dawidowski-przewodniczący Rady Powiatu, Jan Kowalczyk Starosta Tomaszowski, Jan Wójtowicz-Wicestarosta, Stanisław Cisło-Sekretarz Powiatu. Obecny był też Ryszard Sobczuk- Burmistrz Tomaszowa Lub.. Starosta Jan Kowalczyk przekazał Zarządowi Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym list gratulacyjny, w którym władze powiatu wyrażają przekonanie, że nowo utworzony Ośrodek spełniać będzie wyznaczoną w społeczeństwie funkcję pomocy osobom niepełnosprawnym.