Agencja ma władze

W dniu 26 listopada w Starostwie Powiatowym odbyło się posiedzenie założycieli Agencji Rozwoju Roztocza sp. z o.o. Założycielami Agencji jest Powiat Tomaszowski oraz 22 przedsiębiorców i osób prywatnych. Wcześniej w obecności notariusza podpisano akt notarialny Spółki. Podczas posiedzenia wybrano Radę Nadzorczą Agencji Rozwoju Roztocza w składzie: przewodniczący Wiesław Karczewski, sekretarz Józef Marynicz- reprezentujący Powiat Tomaszowski oraz członkowie- prywatni przedsiębiorcy- Radosław Zawadzki, Rafał Nędzyński i Zbigniew Naklicki. Rada Nadzorcza wybrała jednoosobowy Zarząd Agencji. Prezesem Zarządu został Marcin Rechulicz. Głównym celem działalności Spółki, jako instytucji otoczenia biznesu będzie m.inn. podnoszenie wiedzy przedsiębiorców poprzez szkolenia i doradztwo, zarządzanie projektami, współpraca z organizacjami pracodawców, wspieranie przemian gospodarczych regionu, wspieranie rozwoju prywatnej przedsiębiorczości, prowadzenie działalności oświatowej i naukowo-technicznej.