Remonty na finiszu

Trwają prace remontowe i modernizacyjne na drogach powiatowych i w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz w Zespole Szkół Nr 2. Już niebawem zakończona zostanie przebudowa ulicy Sienkiewicza będącej częścią drogi powiatowej Tomaszów-Susiec. Na dokończenie tej tak długo oczekiwanej inwestycji Zarząd Powiatu uzyskał dotację z budżetu Państwa w wysokości 420 tys. zł, taką samą kwotę wydano z budżetu Powiatu. Wykonano już nowe chodniki i krawężniki, wybudowano nowy przystanek autobusowy i ścieżkę rowerową biegnącą wzdłuż ogrodzenia Zespołu Szkół Nr 1.Pozostało jeszcze do wykonania położenie nowego dywanika asfaltowego i oznakowania poziomego. Dzięki zaangażowaniu Zamojskiej Korporacji Energetycznej udało się wymienić część słupów znajdujących się na tej ulicy.
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym trwa termomodernizacja obiektów szkoły i internatu. Wykonano docieplenie budynków oraz nową elewację i izolację. Środki na ten cel Zarząd Powiatu uzyskał z preferencyjnej(umarzalnej w 30%) pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska(637 tys.zł), dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej(101tys.zł), a także ponad 250 tys. przeznaczono na ten cel z budżetu Powiatu. W Zespole Szkół Nr 2 trwa wymiana okien oraz drzwi wejściowych i ewakuacyjnych w całym budynku, wykonano również opaskę cementową wokół obiektów szkoły. Na remont Powiat uzyskał preferencyjną pożyczkę(umarzalną w 30%) z WFOŚ(ponad 300 tys. zł) i ponad 80 tys. wydano na ten cel z budżetu Powiatu.Zakończono też prace przy budowie chodnika przy części drogi powiatowej-ulicy Ordynackiej w kierunku “Siwej Doliny”. Położono ponad 700 m.kw.kostki brukowej wraz z krawężnikami. Inwestycję sfinansowano wspólnie z Urzędem Miasta Tomaszowa Lub.