Posiedzenie Zarządu Powiatu

W dniu 23 października 2007r. w Starostwie Powiatowym odbędzie się posiedzenie Zarządu Powiatu Tomaszowskiego. W porządku obrad przewidziano m.in.informację Zarządu Dróg Powiatowych na temat przygotowania do zimowego utrzymania dróg, podjęcie uchwał w sprawach zatrudnienia kierowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lub. i Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Tyszowcach. Zarząd ustali też warunki przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Tomaszowie Lub. przy ulicy Łaszczowieckiej. Zarząd Powiatu przygotuje również projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Powiatu w sprawach:

  • przystąpienia Powiatu Tomaszowskiego do spółki pod nazwą “Agencja Rozwoju “Roztocze” Spółka z o.o.
  • ustalenia wysokości opłat za parkowanie i usuwanie pojazdów z dróg na terenie powiatu tomaszowskiego
  • udzielenia pomocy finansowej gminie Lubycza Królewska, Krynice i Jarczów