Otwarcie zmodernizowanej drogi krajowej Nr 17

W dniu 8 października 2007 roku, Starosta Tomaszowski -Jan Kowalczyk wraz z Wicestarostą -Janem Wójtowiczem oraz Przewodniczącym Rady Powiatu-Janem Dawidowskim uczestniczyli w uroczystym otwarciu zmodernizowanej drogi krajowej Nr 17 na odcinku Tomaszów Lubelski – Hrebenne. Otwarcia drogi dokonał Dyrektor Generalny Dróg Krajowych i Autostrad – Pan Zbigniew Kotlarek w obecności Wojewody Lubelskiego- Pana Wojciecha Żukowskiego oraz Dyrektora Lubelskiego Oddziału GDDKiA- Pana Janusza Wójtowicza. Starosta Tomaszowski- Jan Kowalczyk w imieniu Samorządu Powiatowego przekazał na ręce Dyrektora GDDKiA – Pana Zbigniewa Kotlarka podziękowania za tak dużą inwestycję drogową zrealizowaną na terenie naszego powiatu. Zmodernizowany odcinek „siedemnastki” przyczyni się do usprawnienia ruchu drogowego oraz poprawy bezpieczeństwa na tym ważnym dla naszego regionu szlaku komunikacyjnym.