Orkiestra koncertowała w Niemczech

We wrześniu br. na zaproszenie Starosty partnerskiego niemieckiego powiatu Freudenstadt w Bad Rippoldschau Schapbach przebywała Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Tomaszowa Lubelskiego. Delegacji, z okazji 5-lecia partnerstwa powiatu tomaszowskiego i powiatu Freudenstadt przewodniczył Jan Kowalczyk- Starosta Tomaszowski. W składzie delegacji udział brali także Marek Kominek-z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lub., Kazimierz Organista- prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Tomaszowie, Józef Marynicz- dyrektor Wydziału Integracji Europejskiej, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego oraz tłumacz pani Katarzyna Ważna.

W programie pobytu w ramach obchodów 100-lecia Straży Pożarnej w Bad Rippoldsau Schapbach delegacja powiatu uczestniczyła w przeglądzie i pokazach sprawności jednostek strażackich powiatu Fredenstadt, uroczystościach świeckich i religijnych oraz koncertach orkiestr dętych odbywających się z okazji jubileuszu.

W trakcie spotkania w Starostwie Powiatowym we Fredenstadt na ręce Pana Jana Kowalczyka Pan Peter Dombrowsky Starosta Powiatu Freudenstadt przekazał w formie darowizny negatoskop, urządzenie służące potrzebom diagnostyki obrazkowej dla SP ZOZ w Tomaszowie Lub.

Podczas rozmów dwustronnych szefowie administracji samorządowych omówili projekty współpracy w zakresie rozwoju partnerstwa z wykorzystaniem funduszy unijnych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Z udziałem ekspertów niemieckich zajmujących się ochroną przyrody i rozwojem turystyki omówiono założenia rozwoju turystyki powiatu tomaszowskiego z wykorzystaniem doświadczeń w tym zakresie położonego na obszarze Schwarzwaldu powiatu Freudenstadt. Ustalono wstępny harmonogram prac i wyznaczono osoby odpowiedzialne za opracowanie i realizację projektu.

Na zakończenie programu pobytu Pan Peter Dombrowsky Starosta powiatu Freudenstadt podziękował w imieniu licznej grupy uczestników obchodów jubileuszu 100-lecia straży Orkiestrze Dętej OSP z Tomaszowa Lubelskiego pod batutą kapelmistrza Bogdana Pałczyńskiego za wspaniały program zaprezentowany w trakcie pochodów, przeglądu i koncertów orkiestr w Bad Rippoldsau Schapbach.

We wrześniu br. na zaproszenie Starosty partnerskiego niemieckiego powiatu Freudenstadt w Bad Rippoldschau Schapbach przebywała Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Tomaszowa Lubelskiego. Delegacji, z okazji 5-lecia partnerstwa powiatu tomaszowskiego i powiatu Freudenstadt przewodniczył Jan Kowalczyk- Starosta Tomaszowski. W składzie delegacji udział brali także Marek Kominek-z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lub., Kazimierz Organista- prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Tomaszowie, Józef Marynicz- dyrektor Wydziału Integracji Europejskiej, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego oraz tłumacz pani Katarzyna Ważna.

W programie pobytu w ramach obchodów 100-lecia Straży Pożarnej w Bad Rippoldsau Schapbach delegacja powiatu uczestniczyła w przeglądzie i pokazach sprawności jednostek strażackich powiatu Fredenstadt, uroczystościach świeckich i religijnych oraz koncertach orkiestr dętych odbywających się z okazji jubileuszu.

W trakcie spotkania w Starostwie Powiatowym we Fredenstadt na ręce Pana Jana Kowalczyka Pan Peter Dombrowsky Starosta Powiatu Freudenstadt przekazał w formie darowizny negatoskop, urządzenie służące potrzebom diagnostyki obrazkowej dla SP ZOZ w Tomaszowie Lub.

Podczas rozmów dwustronnych szefowie administracji samorządowych omówili projekty współpracy w zakresie rozwoju partnerstwa z wykorzystaniem funduszy unijnych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Z udziałem ekspertów niemieckich zajmujących się ochroną przyrody i rozwojem turystyki omówiono założenia rozwoju turystyki powiatu tomaszowskiego z wykorzystaniem doświadczeń w tym zakresie położonego na obszarze Schwarzwaldu powiatu Freudenstadt. Ustalono wstępny harmonogram prac i wyznaczono osoby odpowiedzialne za opracowanie i realizację projektu.

Na zakończenie programu pobytu Pan Peter Dombrowsky Starosta powiatu Freudenstadt podziękował w imieniu licznej grupy uczestników obchodów jubileuszu 100-lecia straży Orkiestrze Dętej OSP z Tomaszowa Lubelskiego pod batutą kapelmistrza Bogdana Pałczyńskiego za wspaniały program zaprezentowany w trakcie pochodów, przeglądu i koncertów orkiestr w Bad Rippoldsau Schapbach.