LOT zarejestrowany

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lub., w dniu 15 października br. odbyło się spotkanie Komitetu Założycielskiego Lokalnej Organizacji Turystycznej. Głównym tematem obrad, które prowadził Wicestarosta Tomaszowski Jan Wójtowicz było ustalenie terminu Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia LOT. Członkowie Komitetu zostali poinformowani, że stowarzyszenie jest już zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Podjęto decyzję, że Walne Zgromadzenie odbędzie się 6 listopada br.o godz. 14.00 w sali narad Starostwa Powiatowego. Wybrane zostaną wówczas władze stowarzyszenia, ustalona zostanie wysokość wpisowego i składek członkowskich.