IX Sesja Rady Powiatu

W dniu 30 października 2007 roku /wtorek/ o godzinie 1000 w sali narad “A” Starostwa Powiatowego przy ulicy Lwowskiej 68 odbędą się obrady IX Sesji III Kadencji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim.

W porządku obrad przewidziano m.in.:

1.Informacja ZDP na temat przygotowania do zimowego utrzymania dróg powiatowych.

2.Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ przystąpienia Powiatu Tomaszowskiego do spółki pod nazwą Agencja Rozwoju Roztocza

2/ zatwierdzenia statutu SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim,

3/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu w budynku położonym w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Petera1,

4/ ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w i kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu dla pracowników Pomocniczego Gospodarstwa Rolnego w Zatylu,

5/ zmian w budżecie powiatu na 2007 rok,

6/ zaciągnięcia kredytu bankowego na pokrycie deficytu budżetowego w roku 2007,

7/ udzielenia poręczenia kredytu zaciąganego przez SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim,

8/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Tyszowce,

9/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Jarczów,

10/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubycza Królewska,

11/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubycza Królewska,

12/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Krynice,

13/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Krynice,