Dzień Edukacji w Starostwie

Z udziałem władz Powiatu w Starostwie odbyło się spotkanie z nauczycielami z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk wręczył pedagogom i dyrektorom szkół nagrody pieniężne. Wyróżnienia otrzymali Maria Beńko, Irena Ołtuszyk, Dorota Wujec i Katarzyna Ważna z Zespołu Szkół Nr 1, Ireneusz Romaszko, Maria Matysik, Grażyna Senetra i Anna Walczak z Zespołu Szkół Nr 3, Beata Rysak i Jacek Janus z Zespołu Szkół Nr 4, Maria Feja z Zespołu Szkół Nr 5 w Tyszowcach oraz Teresa Ewa Sikora ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. W spotkaniu uczestniczyli też: Jan Wójtowicz- wicestarosta tomaszowski, Tomasz Pękalski-wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Jerzy Wereszczak- przewodniczący Komisji Oświaty Rady Powiatu. Uroczystość uświetniła swoim występem grupa młodzieży z Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lub.