VIII Sesja Rady Powiatu

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lub. odbyły się obrady VIII sesji Rady Powiatu III kadencji. Rada Przyjęła informację z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007 roku oraz informację o przygotowaniu szkół i placówek do nowego roku szkolnego. Radni podjęli uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację w powiecie tomaszowskim w 2007 roku.Największą dyskusję wśród radnych wywołała uchwała o wyrażeniu zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Tomaszowie Lub. przy ulicy Łaszczowieckiej. Nieruchomość była dotychczas użytkowana przez SP ZOZ i wydzierżawiana innym podmiotom. Ponieważ zyski z dzierżawy były niewilkie Zarząd Powiatu podjął decyzję o sprzedaży tych terenów obejmujących powierzchnie pow. 1ha. Po burzliwej dyskusji Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie sprzedaży tego terenu w formie przetargu. W dalszej części obrad Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawie pomocy finansowej gminom Jarczów, Susiec oraz miastu i gminie Tyszowce z przeznaczeniem wyposażenie remizo- świetlic oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup sprzętu p-poż.