Spotkanie Zespołu Roboczego

W Starostwie Powiatowym z udziałem wicestarosty Jana Wójtowicza i burmistrza Tomaszowa Lub. Ryszarda Sobczuka odbyło się spotkanie zespołu roboczego monitorującego funkcjonowanie przejścia w Hrebennem i Oddziału celnego w Tomaszowie Lub. W spotkaniu wziął udział Naczelnik Urzędu Celnego w Zamościu pan Krzysztof Monastyrski oraz Lesław Kudyba p.o. kierownika Oddziału Celnego w Tomaszowie Lub. Przybyli też tomaszowscy przedsiębiorcy prowadzący wymianę towarową z Ukrainą. Podczas dyskusji uczestnicy spotkania podkreślili, że są zadowoleni z działań służb celnych. Dotyczy to szczególnie Oddziału Celnego w Tomaszowie Lub. Wkrótce ma się poprawić infrastruktura na placu Oddziału przy ulicy Łaszczowieckiej, gdzie przy pomocy miasta i przedsiębiorców zostanie wykonana rampa, brama wjazdowa i zaplecze sanitarne. Polepszy to w znacznym stopniu warunki odpraw samochodów ciężarowych.