Powstanie Tomaszowska Agencja Rozwoju

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lub. odbyło się spotkanie informacyjno-założycielskie poświęcone utworzeniu Tomaszowskiej Agencji Rozwoju. W spotkaniu uczestniczył z-ca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Andrzej Danilkiewicz. Spotkanie otworzył Jan Wójtowicz-Wicestarosta Tomaszowski, który powitał przybyłych gości burmistrza Tomaszowa Ryszarda Sobczuka, prezesa Tomaszowskiego Forum Gospodarczego Jacka Sikorę, prezesa Tomaszowskiego Porozumienia na Rzecz Wspierania Rozwoju i Zatrudnienia Roberta Herdzika. Na początku spotkania Zofia Swatowska dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy przedstawiła informację o dostępnych dla przedsiębiorców środkach zarządzanych przez Powiatowy Urząd Pracy. W dalszej części obrad dyrektor Andrzej Danilkiewicz zapoznał przybyłych przedstawicieli tomaszowskiego biznesu o aktualnych możliwościach wsparcia przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Z kolei Marcin Rechulicz i Łukasz Podolak w formie prezentacji przedstawili uwarunkowania powstania Tomaszowskiej Agencji Rozwoju. Agencja ma być organizacją wspierającą rozwój lokalny,z położeniem szczególnego nacisku na rozwój przedsiębiorczości, prowadzić usługi szkoleniowe i doradcze, pozyskiwać zewnętrzne źródła finansowania, prowadzić działalność informacyjną, zabiegać o utworzenie inkubatora przedsiębiorczości. Część obecnych na spotkaniu przedsiębiorców już zadeklarowało akces do Agencji, pozostali mają się zdecydować do końca września. W październiku br.Agencja ma być powołana i rozpocznie się proces jej rejestracji.