Powstanie Tomaszowska Agencja Rozwoju

Zarząd Powiatu Tomaszowskiego, Tomaszowskie Forum Gospodarcze i Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego NIWA pragną zaprosić do przedsięwzięcia, które zainicjowane zostało z myślą o tworzeniu jak najlepszych warunków dla rozwoju naszego Miasta i Powiatu poprzez wsparcie przedsiębiorczości i społecznej aktywności. Przedsięwzięciem tym jest utworzenie Tomaszowskiej Agencji Rozwoju.

Uważamy, że istnieje potrzeba stworzenia silnej organizacji kreującej rozwój lokalny i zaspokajającej potrzeby rozwojowe naszej społeczności.

W realizacji tego przedsięwzięcia planujemy podjęcie działań na rzecz kreowania rozwoju lokalnego, wspierania przedsiębiorców i organizacji pozarządowych poprzez:

  1. Dla istniejących przedsiębiorstw: usługi szkoleniowe i doradcze w zakresie innowacyjności, podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw, pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, działania informacyjne, a także poprzez włączenie się w Krajowy System Usług dla MSP.
  2. Dla nowych przedsiębiorstw: pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej, zabieganie o utworzenie inkubatora przedsiębiorczości, działania informacyjne i promujące przedsiębiorczość oraz współpracę z Wydziałem Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL im. Jana Pawła II w tworzeniu akademickiego inkubatora przedsiębiorczości.
  3. Wsparcie rozwoju organizacji pozarządowych w zakresie działań informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, prowadzenia stron internetowych i działalności organizacyjno-finansowej oraz współdziałanie w tworzeniu polityki edukacyjnej, kształcenia młodzieży w zawodach deficytowych.

Decyzja o powołaniu prężnie i skutecznie działającej organizacji zajmującej się rozwojem lokalnym jest inicjatywą, której celem będzie stworzenie silnej organizacji z konkretnym planem działania i wyposażonej w odpowiednie atrybuty do prawidłowej oraz skutecznej realizacji celów.

Planowane działania zamierzamy osiągnąć poprzez:

  1. Właściwą strukturę prawną i organizacyjną Agencji cechującą się czytelnością, przejrzystością i sprawnością zarządzania. Ważnym elementem będzie przewaga sektora prywatnego nad sektorem samorządowym, co ma uniezależnić funkcjonowanie naszego przedsięwzięcia od koniunktury politycznej.
  2. Zgromadzenie potrzebnego kapitału założycielskiego, który umożliwi skuteczne i profesjonalne prowadzenie działalności.
  3. Zatrudnienie odpowiedniej kadry pracowników.
  4. Zapewnienie potrzebnej infrastruktury technicznej i technologicznej.

Mamy pewność, że ta strategiczna inicjatywa spotka się z zainteresowaniem. Liczymy na aktywny udział w tworzeniu i działalności Tomaszowskiej Agencji Rozwoju. W celu bliższego zapoznania się z celami tego przedsięwzięcia zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w dniu 10.09.2007 r. o godz. 13.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lub. przy ul. Lwowskiej 68, sala B.

Serdecznie zapraszamy

Jan Wójtowicz
Wicestarosta
Powiatu Tomaszowskiego
Jacek Sikora
Prezes Tomaszowskiego Forum Gospodarczego
Marcin Rechulicz
Wiceprezes Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego NIWA