Nowy Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Robert Kuźniarz wygrał konkurs na stanowisko Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim. Poprzedni dyrektor Mieczysław Hek złożył rezygnację z zajmowanej funkcji. Pan Robert Kuźniarz ma 32 lata, jest absolwentem Akademii Rolniczej w Lublinie. Ukończył Wydział Ochrony Środowiska . Staż zawodowy odbył w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Tomaszowie Lub. Następnie pracował w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska a później w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lub. Jest członkiem Rady Krajowej i wiceprzewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Wiejskiej w Lublinie oraz Prezesem Stowarzyszenia “Zielony Domek”. Żonaty, żona Barbara pracuje w Zespole Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lub. Państwo Kuźniarz mają 2 dzieci, mieszkają w Wieprzowie k. Tomaszowa Lub.