Obradował Zarząd Powiatu

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lub. 29 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu. Na początku obrad Zarząd wysłuchał dyrektora SP ZOZ Andrzeja Kaczora, który wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej w wysokości 1 mln zł. Zdaniem dyrekcji SP ZOZ kwota ta pozwoli na zakup sprzętu niezbędnego dla SP ZOZ. Dopiero wówczas placówka będzie mogła uzyskać akredytację. Zarząd ustalił, że środki dla SP ZOZ mogłyby pochodzić ze sprzedaży nieruchomości będącej własnością powiatu znajdującej się przy ulicy Łaszczowieckiej. Potrzebna jest jednak zgoda Rady Powiatu. Temat ten będzie omawiany na najbliższej sesji. W dalszej części obrad podjął uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007r.,opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu powiatu na 2008 rok, nieodpłatnego przekazania sprzętu biurowego, wyrażenia zgody na przekazanie linii energetycznej gminie Lubycza Królewska. Zarząd przygotował też projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Powiatu. Zarząd przyjął informację w sprawei przygotowań szkół i placówek oświatowych do nowego roku szkolnego oraz przyjął harmonogram budowy i przebudowy dróg powiatowych w latach 2007-2015.