Seminarium „Od pomysłu do projektu”

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lub. odbyło się 24 lipca br. seminarium pod nazwą “Od pomysłu do projektu-Europejski Fundusz Społeczny bliżej nas”. Organizatorami byli Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Zamościu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lub. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele jednostek pomocy społecznej z terenu powiatu, placówek służby zdrowia oraz organizacji pozarządowych. Głównym celem seminarium było budowanie partnerskich stosunków między instytucjami i organizacjami z powiatu tomaszowskiego, które pozwolą na efektywne wykorzystanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007-2013.W seminarium wziął również udział Wicestarosta Tomaszowski Jan Wójtowicz.