Wybrano władze Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Tomaszowskiego

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie lub. odbyło się 30 marca Walne Zebranie Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Tomaszowskiego. Zasadniczym punktem obrad był wybór nowych władz Stowarzyszenia. Przewodniczącym Stowarzyszenia wybrano Tadeusza Żółkiewskiego – zastępcę burmistrza Tomaszowa Lub., wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia został Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk a skarbnikiem Wójt Gminy Tomaszów Lub. Antoni Wawryca. Ponadto do Zarządu Stowarzyszenia wybrano Piotra Pasiecznego- Wójta Gminy Tarnawatka i Mariusza Zająca -Burmistrza Tyszowiec. Szefem Komisji Rewizyjnej został Zdzisław Wojnar- Wojt Gminy Łaszczów a członkami Komisji zastali Andrzej Adamek -Wójt Gminy Bełżec i Jerzy Głąb -Wojt Gminy Lubycza Królewska.