Rozmowy o międzynarodowej wymianie handlowej

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lub. 7 maja br.odbyło się spotkanie przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej z przedsiębiorcami powiatu tomaszowskiego prowadzącymi międzynarodową wymianę handlową. Wśród zaproszonych gości byli m.inn. przedstawiciel Wojewody Lubelskiego Andrzej Lubczyk- kierownik delegatury LUW w Zamościu, Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie gen. Marek Dominiak, dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej Piotr Świętanowski, przewodniczący Rady Powiatu Jan Dawidowski. Przybyłych gości i przedsiębiorców powitał gospodarz spotkania Starosta Jan Kowalczyk. W trakcie dyskusji bardzo dużo uwagi poświęcono problemom ruchu granicznego, szybkości odpraw paszportowych i celnych, współpracy przedsiębiorców z Polski i Ukrainy. Ustalono, że powołany zostanie zespół roboczy w skład którego wejdą przedstawiciele samorządu powiatowego, Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Niwa, Tomaszowskiego Forum Gospodarczego, Straży Granicznej i Urzędu Celnego. Zespół na bieżąco ma monitorować sytuację w zakresie międzynarodowej wymiany handlowej i współpracować z właściwymi służbami na rzecz  rozwiązywania zaistniałych problemów.