Posiedzenie Zarządu Powiatu

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lub. odbyło się 31 maja br. posiedzenie Zarządu Powiatu. Zarząd wysłuchał informacji o stanie środowiska naturalnego w powiecie w roku 2006, którą przedstawiła Małgorzata Skwarek-kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zamościu. W kolejnym punkcie obrad Janina Wojtas- Powiatowy Lekarz Weterynarii przedstawiła informacje o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego, a Zbigniew Malicki- Powiatowy Inspektor Sanitarny przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie tomaszowskim. Członkowie zarządu wysłuchali też informacji o stanie bezrobocia na terenie powiatu tomaszowskiego oraz realizacji programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Zarząd odwołał ze stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Bernadetę Madej( w związku z przejściem na emeryturę) i powierzył pełnienie obowiązków dyrektora pani Annie Beacie Jarczak (do czasy wyłonienia nowego dyrektora w drodze konkursu) . Zarząd wyraził zgodę na wykonanie termorenowacji budynków oświatowych Zespołu Szkół Nr 2 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Ponadto Zarząd Powiatu przygotował projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Powiatu, m.inn w sprawach: Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu na lata 2007-2015 udzielenia dotacji dla parafii rzymskokatolickich na remont obiektów zabytkowych, udzielenia pomocy finansowej gminom na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP.

Konkurs na dyrektora SOSW

Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu wyłoniła kandydata na dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. W wyniku postepowania konkursowego kandydatem została pani Ewa Sikora dotychczasowa zastępca dyrektora. Anna Klimecka- obecna dyrektor przechodzi z dniem 31.08. br na emeryturę.