Młodzież z Niemiec u Starosty

Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk przyjął przebywająca w Tomaszowie delegację niemieckich dzieci i młodzieży. Goście z Freudenstadt przyjechali do Polski na zaproszenie dyrekcji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w ramach wymiany młodzieży. W trakcie spotkania starosta Jan Kowalczyk pytał o wrażenia pobytu w Tomaszowie i innych odwiedzanych miastach. Młodzież z zadowoleniem opowiadała o wspólnych spotkaniach z polskimi rówieśnikami i bardzo chwaliła swój pobyt w Polsce. W roku przyszłym w ramach rewizyty do Niemiec uda się grupa młodzieży wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.