Konkursy na dyrektorów szkół

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lub. obradowały Komisje Konkursowe na dyrektorów Zespołu Szkól Nr 2, Zespołu Szkól Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim oraz Zespołu Szkół Nr 6 w Lubyczy Królewskiej. W wyniku postępowania konkursowego komisje wyłoniły kandydatów na dyrektorów a zostali nimi: Waldemar Typek- Zespół Szkół Nr 2, Janusz Joniec-Zespół Szkół Nr 4 oraz Roman Kania- Zespól Szkól Nr 6. Po zasięgnięciu opinii Kuratora Oświaty Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lub. podejmie uchwały w sprawie powołania wyłonionych w trakcie konkursu kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół.