Delegacja leśników z wizyta we Freudenstadt

W dniach 13-19 maja br. we Freudenstadt w Niemczech przebywała delegacja z powiatu tomaszowskiego na czele z wicestarostą Janem Wójtowiczem. W składzie delegacji byli m.in. tomaszowscy radni i przedstawiciele Nadleśnictwa Tomaszów. Wizyta w zaprzyjaźnionym z powiatem tomaszowskim powiecie Freudenstadt była kontynuacją rozpoczętej przed rokiem współpracy służb leśnych. W trakcie wizyty tomaszowscy leśnicy zapoznali się z formami gospodarki leśnej, ochrony przyrody, promocji walorów przyrodniczych i atrakcji turystycznych lasów Schwarzwaldu. Uczestnikom zaprezentowano działania służb leśnych jakie prowadzono po przejściu przez miejscowe tereny huraganu Lothar, który w ciągu godziny spustoszył setki hektarów lasów. Skutki huraganu są widoczne do dzisiaj. Goście z Tomaszowa zapoznali się też z różnymi formami ochrony przyrody i współdziałania samorządów i służb leśnych w zakresie promocji walorów turystycznych. Na zakończenie wizyty ustalono formy dalszej współpracy m..in. współdziałanie na rzecz promocji walorów przyrodniczych i turystycznych Roztocza z wykorzystaniem doświadczeń powiatu Freudenstadt, współdziałanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i funkcjonowania samorządów powiatu tomaszowskiego i powiatu Freudenstadt wg standardów unijnych.