Współpraca z Rejonem Sokalskim w 2007 roku

W dniu 13 kwietnia 2007 roku w Sokalu przebywała delegacja samorządowców z Powiatu Tomaszowskiego. W skład delegacji wchodzili przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim i Gminy Bełżec. Delegacji przewodniczył Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk i Wójt Gminy Bełżec Andrzej Adamek. Celem spotkania było określenie kierunków współpracy pomiędzy Powiatem Tomaszowskim i Rejonem Sokalskim na 2007 rok oraz uzgodnienie szczegółów związanych z podpisaniem partnerskiej umowy o współpracy pomiędzy Gminą Bełżec i Miastem Bełz. Podczas rozmów z władzami Rejonu Sokalskiego omówiono propozycje współpracy samorządów, szkół i młodzieży oraz uzgodniono stanowisko w zakresie wsparcia tworzenia nowych przejść granicznych na granicy polsko – ukraińskiej Dyniska – Uchnów i Bełz- Budynin.