Współpraca Szkół z Powiatu Tomaszowskiego i Rejonu Żółkiewskiego

W dniu 29-03-2007 w Żółkwi w celu nawiązania współpracy międzyszkolnej przebywała z wizytą delegacja przedstawicieli oświaty samorządu powiatowego. Delegacji przewodniczył Pan Jerzy Wereszczak Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim. W ramach wizyty odbyło się spotkanie z władzami Rejonu Żółkiewskiego i dyrektorami wytypowanych do współpracy szkół. Podczas spotkania omówione zostały systemy edukacji funkcjonujące w Polsce i na Ukrainie. Dyrektorzy szkół uczestniczący w spotkaniu zaprezentowali oferty współpracy i oczekiwania dotyczące wspólnych projektów. Ustalono zorganizowanie spotkania przedstawicieli szkół Rejonu Żółkiewskiego w Tomaszowie Lubelskim w celu przyjęcia harmonogramu wspólnych działań. W trakcie wizyty delegacja Powiatu Tomaszowskiego odwiedziła szkołę w Glińsku. Po spotkaniu członkowie delegacji zapoznali się z obiektami zabytkowymi w Żółkwi, Żółkiewskiego Centrum Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości oraz Monastyrem w Krechowie.