Oświatowa współpraca

W dniu 25 kwietnia z roboczą wizytą przebywała w Tomaszowie Lub. delegacja dyrektorów szkół Rejonu Żółkiewskiego na czele z wiceprzewodniczącym Rejonowej Administracji Państwowej w Żółkwi Antonem Charukiem. Goście spotkali się ze starostą Janem Kowalczykiem i przewodniczącym Rady Powiatu Janem Dawidowskim. Podczas rozmów ustalono zasady współdziałaniai wymiany młodzieży w ramach programów Polsko-Ukraińskiej współpracy, ustalono też harmonogram wspólnych działań na 2007 rok. Następnie delegacja w towarzystwie dyrektorów Wydziałów Starostwa Powiatowego Mieczysława Watraka i Józefa Marynicza wizytowała szkoły średnie na terenie miasta, Zespół Szkół Nr 1, 2 i 4 oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy a także obiekty sportowe tomaszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Goście z Ukrainy byli pod wrażeniem funkcjonowania i organizacji obiektów oświatowych i sportowych naszego powiatu.