Wojewoda objął honorowy patronat !

W dniu 1 marca 2007 r. starosta Jan Kowalczyk otrzymał od wojewody Wojciecha Żukowskiego list następującej treści:

Szanowny Panie Starosto !

Odpowiadając na prośbę Pana Starosty uprzejmie informuję, że z dużą przyjemnością obejmę honorowym patronatem uroczystości 100-lecia Tomaszowskiej Straży Pożarnej. Będzie mi również miło wziąć udział w tej doniosłej uroczystości.Bardzo się cieszę, że z okazji jubileuszu 100-lecia działalności Państwowa Straż Pożarna w Tomaszowie otrzyma sztandar- znak tożsamości jednostki, który będzie jednoczył szereg strażackiej braci z wielkim oddaniem służącym miejscowej społeczności”

Z wyrazami szacunku Wojciech Żukowski