Walne zebranie Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości

W dniu 25 marca br. odbyło się Walne zebranie Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Tomaszowie Lub., w którym uczestniczyli: Wicestarosta Tomaszowski Jan Wojtowicz oraz Prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie Zbigniew Marchwisk. Członkowie Cechu dyskutowali o problemach rzemieślników i przedsiębiorców, m.inn. o budowie obwodnicy Tomaszowa Lub., o pozyskiwaniu funduszy na termomodernizację. Pytania członków cechu dotyczyły też sposobów pozyskiwania środków unijnych, ochrony środowiska, w tym utylizacji eternitu. Wicestarosta Jan Wojtowicz oraz Zarząd i Kierownictwo Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości zadeklarowali wolę wzajemnej współpracy szczególnie w zakresie informacji o możliwościach uzyskiwania środków unijnych.