Spotkanie samorządowcow

Z udziałem członka Zarządu Województwa Lubelskiego Mariusza Grada odbyło się 22 marca 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lub. spotkanie władz powiatu starosty Jana Kowalczyka, wicestarosty Jana Wojtowicza z burmistrzami i wójtami. Otwierając spotkanie starosta Jan Kowalczyk powiedział m.inn. że „ jednostki samorządu terytorialnego będą odgrywały kluczową rolę w procesie sprawnego pozyskiwania środków unijnych. Od ich zaangażowania i zdolności finansowych może zależeć końcowy sukces polityki strukturalnej miast, gmin i powiatu a w konsekwencji województwa lubelskiego”. Po wystąpieniu starosty prezentowano zamierzenia inwestycyjne powiatu oraz poszczególnych miast i gmin. Najwięcej projektów dotyczyło budowy infrastruktury technicznej, kanalizacji, wodociągów, oczyszczalni ścieków oraz dróg. Część gmin i miast chce pozyskać atrakcyjne tereny z myślą o inwestorach, którzy zechcą na te tereny zagospodarować. W trakcie dyskusji zgłoszono wiele ciekawych propozycji i projektów które będą dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego m.inn. budowy pełnowymiarowej hali sportowej wraz z zapleczem w na terenie Zespołu Szkół Nr 2 w Tomaszowie Lub., zagospodarowania zalewu w Leliszce, budowy centrum turystycznego w zabytkowym pałacu Szeptyckich w Łaszczowie, utworzenia giełdy rolno-towarowej na bazie Cukrowni Wożuczyn, budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Rogoźnie oraz krytej pływalni w Tomaszowie Lub. Na zakończenie spotkania głos zabrał Mariusz Grad-członek Zarządu Województwa Lubelskiego, który pozytywnie wyraził się o zaprezentowanych projektach inwestycyjnych. Ocenił, że samorządy są dobrze przygotowane do aplikacji. Zaproponował też zorganizowanie konferencji promującej walory turystyczne Ziemi Tomaszowskiej.