Narada pracowników kultury

W dniu 28 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lub. odbyła się narada dyrektorów samorządowych placówek kultury powiatu tomaszowskiego. Przedmiotem narady było omówienie zadań z dziedziny kultury, które realizowane będą na terenie powiatu w 2007 roku.

Podczas spotkania analizowano możliwości ubiegania się o środki finansowe na projekty kulturalne z programów operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2007 r., fundacji wspierających działalność kulturalną, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego oraz możliwość pozyskiwania środków z budżetu województwa lubelskiego na wspieranie działań w dziedzinie kultury w II kwartale br. Omówiono także powiatowe imprezy kulturalne i sportowe, które będą realizowane w 2007 roku przy wsparciu finansowym z budżetu powiatu tomaszowskiego.

W naradzie uczestniczyli: Wicestarosta Tomaszowski Jan Wójtowicz, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie Janina Biegalska, pracownicy merytorycznych wydziałów WOK oraz dyrektorzy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Lub., Tomaszowskiego Domu Kultury, Muzeum Regionalnego, dyrektorzy Gminnych Ośrodków Kultury z Bełżca, Lubyczy Królewskiej, Łaszczowa, Majdanu Górnego, Podhorzec, Rachań i Suśca.