400-lecia Bełżca

W dniu 1 marca br. w Bełżcu zainaugurowano obchody 400-lecia tej miejscowości. Odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy podczas której m.inn. podpisano list intencyjny o współpracy pomiędzy Bełżcem a Bełzem na Ukrainie. Wśród zaproszonych gości byli m.inn. Wojewoda Lubelski Wojciech Żukowski, Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk, przewodniczący Rady Powiatu Jan Dawidowski . Z okazji jubileuszu władze powiatu przekazały gospodarzom gminy list gratulacyjny następującej treści:

Jubileusz 400-lecia Bełżca jest szczególną okazją do uroczystych obchodów oraz do złożenia gratulacji, wyrazów szacunku i uznania.
Życzymy aby ten Wasz rok jubileuszowy przyniósł wszystkim mieszkańcom sukcesy w życiu osobistym, pracy zawodowej, działalności społecznej.Z okazji jubileuszu przekazujemy wyrazy uznania i gratulacje dla mieszkańców i władz samorządowych gminy.”

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Dawidowski
Starosta Tomaszowski
Jan Kowalczyk