Szkolenie samorządowców

Zarząd Powiatu w porozumieniu z Zarządem Województwa Lubelskiego organizuje cykl szkoleń tematycznie związanych z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Planuje się zorganizowanie szkoleń dotyczących uwarunkowań i zasad pozyskiwania środków w ramach RPO adresowanych do przedstawicieli samorządów, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu.

Inauguracyjne szkolenie odbyło się 23 lutego 2007 roku o godz.11.00 w sali B Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim.

Wśród przybyłych gości był m.inn. Mariusz Grad członek Zarządu Województwa Lubelskiego. Obecne były władze powiatu : starosta Jan Kowalczyk, wicestarosta Jan Wójtowicz, przewodniczący Rady Powiatu Jan Dawidowski, władze miast i gmin powiatu tomaszowskiego , szefowie jednostek samorządowych.
Zebrani wysłuchali  prezentacji Regionalnego Programu Operacyjnego, którą przedstawiła Pani Aneta Pieczykolan z Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz cyklu wykładów zaprezentowanych prze Bogdana Kawałko- prorektora WSZiA w Zamościu, przedstawicieli Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny i Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W najbliższym czasie w Starostwie zorganizowane zostaną kolejne szkolenia, tym razem dla przedsiębiorców oraz dla kierowników jednostek oświatowych.

Szkolenie otworzył Starosta Jan Kowalczyk