Szkolenie samorządowców

Zarząd Powiatu w porozumieniu z Zarządem Województwa Lubelskiego organizuje cykl szkoleń tematycznie związanych z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Planuje się zorganizowanie szkoleń dotyczących uwarunkowań i zasad pozyskiwania środków w ramach RPO adresowanych do przedstawicieli samorządów, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu.

Inauguracyjne szkolenie odbędzie się 23 lutego 2007 roku o godz.11.00 w sali B Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim. WS programie szkolenia przewidziano następujące tematy:

  • Regionalny Program Operacyjny: perspektywy finansowe samorządów 2007-2013- prezentowany przez przedstawicieli Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego
  • Strategia rozwoju- wymóg czy potrzeba– referuje Bogdan Kawałko – prorektor WSZiA w Zamościu
  • Rozwój Obszarów Wiejskich w okresie programowania– zaprezentowany zostanie przez przedstawiciela Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny
  • Oferta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dla samorządów – przedstawi przedstawiciel Funduszu