Spotkanie władz powiatów przygranicznych

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lub. odbyło się spotkanie przewodniczącego Rejonowej Administracji Państwowej w Żółkwi Michaiła Zabołockiego z władzami powiatu reprezentowanymi przez starostę Jana Kowalczyka, wicestarostę Jana Wójtowicza i przewodniczącego Rady Powiatu Jana Dawidowskiego. Tematem spotkania było omówienie planów najbliższej współpracy. Wyrażono wolę kontynuowania umowy o współpracy pomiędzy powiatem tomaszowskim i rejonem żółkiewskim zawartej w czerwcu 2000 roku.

Obie strony uznały, że dobre efekty współpracy uzyskano przy realizacji wspólnych projektów: “Bliżej sąsiadów” i “Utworzenie transgranicznego systemu reagowania na zagrożenia środowiska naturalnego”. Ustalono, że istnieje potrzeba spotkania władz powiatu tomaszowskiego i rejonu żółkiewskiego oraz osób odpowiedzialnych za współpracę transgraniczną w celu określenia głównych obszarów dalszej współpracy w zakresie współpracy firm, jednostek Straży Pożarnej, ochrony zdrowia, szkół i wymiany młodzieży, instytucji otoczenia rolnictwa, kultury, turystyki. Przewodniczący Zabołocki zadeklarował pomoc w kojarzeniu partnerów gospodarczych z obydwu krajów oraz pełne zaangażowanie administracji rejonowej w realizację wspólnych projektów.

Na zdjęciu od lewej stoją: Wicestarosta Jan Wójtowicz,  Przewodniczący Rady Powiatu Jan Dawidowski, Przewodniczący Rady Rejonowej Michaił Zabołocki, Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk