Posiedzenie Zarządu Powiatu

W dniu 26 lutego br obradował Zarząd Powiatu Tomaszowskiego. Zarząd uchwalił Regulamin Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Tyszowcach oraz harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2007 rok. Dokonano też zmian w planie dochodów i wydatków budżetu. Zarząd wyraził zgodę na zbycie pojazdów samochodowych będących w posiadaniu Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lub. W dalszej części obrad Zarząd podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przygotował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego rzecznika Konsumentów za 2006 rok.