Otwarcie przejścia

Przejście graniczne oficjalnie otwarte !

W Hrebennem dokonano 26 lutego br. uroczystego otwarcia zmodernizowanego przejścia granicznego Hrebenne-Rawa Ruska. Uroczystości rozpoczęły się na placu przed budynkiem głównym przejścia, gdzie Wojewoda Lubelski Wojciech Żukowski powitał przybyłych gości, wśród których byli m.inn. ambasador Ukrainy w Polsce Olexander Motsyk, posłowie i senatorowie Lesław Podkański, Sławomir Zawiślak, wicemarszałkowie województwa Andrzej Olborski i Jacek Sobczak, członek Zarządu województwa Mariusz Grad, komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. Bryg. Marek Dominiak, Komendant Wojewódzki Policji Janusz Guzik i Państwowej Straży Pożarnej Andrzej Gregorek, starosta tomaszowski Jan Kowalczyk, burmistrz Tomaszowa Lub. Ryszard Sobczuk, wojt gminy Lubycza Król. Jerzy Głąb. Przybyli też przedstawiciele służb celnych Polski i Ukrainy, duchowieństwo m.inn. dziekan Jan Krawczyk oraz kierownictwo Zarządu Drogowych Przejeść Granicznych.

Drogowe przejście graniczne w Hrebennem funkcjonuje od 1991 roku a w marcu 2004 r. rozpoczęła się jego kompleksowa rozbudowa. W wyniku rozbudowy powierzchnia przejścia zwiększyła się z trzech do prawie trzynastu hektarów. Docelowa zdolność przepustowa przejścia jest obliczono na 4 tys. pojazdów na dobę. Przejście posiada 16 pasów odpraw- po 8 na wjeździe i wyjeździe i jest dostosowane do prowadzenia wspólnych odpraw, co uwzględniła także strona ukraińska w swoim projekcie rozbudowy przejścia w Rawie Ruskiej Prace budowlano-montażowe w Hrebennem zostały zakończone w IV kwartale 2006 roku i w tym terminie warunki kontroli weterynaryjnej na tym przejściu są dostosowane do standardów wspólnotowych. Wjazd do Polski oraz wyjazd z Polski odbywa się jednokierunkowo na dwóch oddzielnych platformach: wjazdowej i wyjazdowej. Platformy oddzielone są od siebie stałym ogrodzeniem. Zarówno służby straży granicznej, urzędu celnego, weterynaryjne i fitosanitarne dokonują kontroli niezależnie od siebie w odpowiednio przystosowanych i wyposażonych obiektach. Rzobudowa przejścia współfinansowana była ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach programu Phare 2001,2002 i 2003. Wielkość tych środków wyniosła 17,4 mln euro. W ramach tych środków dofinansowana została dostawa obejmująca urządzenia rentgenowskie, do kontroli ruchu granicznego i wykrywania przemytu. Koszt rozbudowy przejścia w Hrebennem wraz z wyposażeniem wyniósł na koniec 2006 roku 117 mln zł. W roku bieżacym zakończona zostanie budowa oczyszczalni ścieków- wartość 1,3 mln zł, budowa linii energetycznej za 5mln zł oraz zakup i montaż wyposażenia za ok. 3 mln zł.