Otwarcie Ośrodka Wsparcia

W Tyszowcach dokonano uroczystego otwarcia Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia przeznaczonego dla ofiar przemocy w rodzinie. Wcześniej odbyła się konferencja poświęcona tej problematyce. W uroczystościach udział wzięli m.inn.: Marzena Bartosiewicz z Departamentu Integracji i Polityki Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Monika Janusek z Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krzysztof Szwal-kierownik Oddziału Polityki Społecznej Delegatury LUW w Zamościu. Obecne były władze powiatu tomaszowskiego, radni, przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej. Przybył też ksiądz Andrzej Puzon dyrektor Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Otwierając konferencję starosta tomaszowski Jan Kowalczyk wyraził przekonanie, że „konferencja umożliwi wymianę doświadczeń pomiędzy instytucjami oraz przybliży specyfikę pracy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia. Ośrodek jest jedną z dwóch tego typu placówek w województwie lubelskim, która ma za zadanie świadczyć usługi na rzecz mieszkańcow województwa w postaci fachowego, specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, prawnego, socjalnego, medycznego, terapii, a także całodobowego, bezpiecznego schronienia”. W dalszej części obrad dyskutowano o ochronie ofiar przemocy, ich powrocie do środowiska lokalnego, a także zaprezentowano wizję działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Tyszowcach.